Při nákupu na 1900 Kč doručení na pobočku Zásilkovny zdarma. //

Esenciální olej Levandule – 10 ml, 50 ml

84 360 

Éterický olej z levandule má zklidňující účinky na mysl i pokožku. V kosmetice levanduli používáme na hojení, zmírnění svědění, k dezinfekci nebo jako analgetikum. Pomáhá při poruchách spánku, uklidňuje a snižuje tlak.

Tento esenciální olej z levandule doporučujeme především na použití pří výrobě vonných sójových svíček. Do kosmetiky a aromalamp doporučujeme kvalitnější oleje, které naleznete zde

 

Popis

Levandulová esence, levandulový éterický olej

Charakteristika

 • Destilovaný s vodní parou
 • Díky svým jedinečným vlastnostem by neměl chybět jako součást domácí i cestovní lékárničky (spolu s Tea-Tree).
 • Rozpustnost: v tucích a v lihu
 • Bod vzplanutí 71°C

Použití

Použití v aromaterapii:

 • Pravděpodobně nejpoužívanější olej v aromaterapii. Je známým repelentem (i proti vlasovým vším), působí i proti molům.

Použití v kosmetice:

 • Obsahuje minimální množství terpenů, proto je velmi jemný. Výborný k péči o vlasy (proti lupům), přidává se do pří­pravků pro ústní a pro intimní hygienu. Dále do masážních přípravků, deodorant.

Upozornění

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

 • Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • Signálního slovo Varování
 • Klasifikace nařízení CLP podle nařízení (ES) č. 1272/2008 – ůdaje o nebezpečnosti
 • H315 Dráždí kůži
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

INCI

 • Lavandula officinalis
Velikost

10 ml, 50 ml

Katalogové číslo: - Kategorie: , ,
Aktualizuji…
 • Žádné produkty v košíku.