Při nákupu na 1900 Kč doručení na pobočku Zásilkovny zdarma. //

Bezpečnost práce s hydroxidem sodným

Hydroxid sodný (nebo draselný, který se používá při výrobě pastových mýdel) je velmi silná
alkálie. Kůži dokáží velmi poškodit samotné perličky hydroxidu sodného, připravený louh i
samotná čerstvá mýdlová hmota. Proto je důležité být velmi opatrný během výroby a nebrat
bezpečnostní opatření na lehkou váhu. Dokáže samozřejmě také poškodit dřevo a další
povrchy. Nejhorší je, pokud zasáhne oči nebo jej někdo sní.

Příprava pracovního místa


Ukliďte si pracovní plochu a odstraňte vše, co by vám mohlo překážet.
Schovejte jídelní nádobí a ukliďte nádobí ze dřezu i z odkapávače.
Schovejte potraviny, abyste předešli jejich náhodnému postříkání louhem a mýdlovou hmotou.
Pošlete děti i zvířata na několik hodin pryč, aby vás nikdo nemohl vyrušovat a ohrozit.
Přikryjte pracovní plochu. Je opravdu velmi snadné si poničit pracovní linku.

Pracovní pomůcky

Rukavice

Ochranné brýle
Jednorázové nitrilové nebo latexové rukavice. Čím lépe vám padnou a čím jsou slabší, tím lépe a
přesněji dokážete pracovat. Tak se vyhnete případným nehodám, jako je třeba vyklouznutí nádoby s
louhem z ruky apod. Rukavice si nechejte na rukách od začátku až do úplného konce.

Celkem opomíjená pomůcka, neboť lidi se často (a mylně) domnívají, že jim postačí brýle dioptrické a
nebo sluneční. Rozhodně tomu tak není. Vstříknutí louhu do očí může způsobit jejich vážné
poškození včetně oslepnutí. Možností je ochranný obličejový štít.

Rouška (ústenka), respirátor

Oblečení
Při reakci hydroxidu s vodou dochází k uvolňování výparů, které mohou při dlouhodobém
horizontu nenávratně poničit nosní sliznici. Kromě dodržování zásad při manipulaci s louhem
(viz níže), proto někteří mydláři používají při přípravě roztoku i roušku. Je dobré na první
moment rozmíchávání hydroxidu ve vodě zadržet dech a odvrátit hlavu jiným směrem.

Bez ohledu na roční období a venkovní teplotu se vždy vyplatí chránit se tričkem s dlouhým
rukávem, dlouhými nohavicemi a ponožkami, případně zástěrou nebo rovnou pláštěm.

Manipulace při výrobě

Nádobu s hydroxidem vždy viditelně popište a umístěte na suché a bezpečné místo mimo dosah
zvířat, dětí a nepoučených osob.
Hydroxid sodný a destilovanou vodu vždy přesně odvažte na spolehlivé váze.
Hydroxid vždy pomalu a opatrně sypte do vody. Počítejte s tím, že teplota roztoku bude postupně
stoupat, nádoba tedy může být horká.
Voda by měla mít maximálně pokojovou teplotu, rozhodně nesmí být teplá nebo dokonce horká.
Rozpouštění hydroxidových perliček ve vodě je doprovázeno uvolňováním nepříjemných výparů.
Při sypaní hydroxidu do vody proto nestojíme přímo nad nádobou a zadržujeme na chvíli dech.
Pokud máme tu možnost, připravujeme roztok pod zapnutou digestoří anebo při otevřeném okně.
Po rozmíchání všech perliček opustíme na pár minut místnost, výpary za chvilku vyprchají.
Vždy přidáváme louh do olejů.

Shrnutí to nejdůležitější:
Vždy mějte ochranné brýle
Oblečení: dlouhý rukáv, kalhoty, ponožky, boty
Místnost by měla být dobře větraná během přípravy louhu
Zajistěte si klid na práci (vyžeňte děti a zvířátka, vypněte telefon)
Zakryjte pracovní plochu, abyste si jí neponičili
Používejte vhodné nádobí: materiály a velikost
Vždy přidávejte hydroxid do vody a ne naopak

Základní první pomoc

Dříve se radilo, polévat kůži zasaženou louhem octem jakože neutralizace, ale tato rada je už
úplně pasé a opravdu to nedělejte. Během chemické reakce louhu s octem se vytváří ještě více
tepla a vznikají ještě větší popáleniny.

Kůže

Oči

Jícen
Je-li to potřeba, odstraňte opatrně politý oděv tak, abyste se nedotkli zdravé kůže. Postižené místo
oplachujte aspoň 20 minut pod tekoucí studenou vodou. V případě nutnosti vyhledejte lékaře.
Pokud se louhem nebo čerstvým mýdlem polijete na větší ploše těla, svlečte se a dejte si 20
minutovou sprchu. V případě, že vás potom zasažená místa bolí a nebo zůstávají červená, běžte
určitě k lékaři.

Otevřené oči vyplachujte okamžitě proudem čisté vody po dobu alespoň 20 minut. Co nejdříve volejte
lékaře.

Při požití hydroxidu v jakékoliv formě vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody. Nevyvolávejte
zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.