Při nákupu na 1900 Kč doručení na pobočku Zásilkovny zdarma. //

Esenciální olej Borovice – 10 ml

89 

Borovice vás vtáhne do lesa. Jeho vůně je energizující a osvěží tělo i mysl. Tento esenciální olej z borovice doporučujeme především na použití pří výrobě vonných sójových svíček. Do kosmetiky a aromalamp doporučujeme kvalitnější oleje, které naleznete zde. Chcete si do svíčky vytvořit vůni jako z lesa? Zkombinujte borovici s cypřišem a cedrem, kombinace, kterou si zamilujete.

10 ml

5 skladem

Borovice

Pinus sylvestris, pousses et rameaux

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej

Použití

Pár kapek do vody v aromalampě nebo do difuzéru či inhalační tyčinky. Možno použít také k přímé inhalaci. Nepoužívat na pokožku neředěné, chraňte oči.

Využití v kosmetice

Na mastnou a zánětlivou pleť. Pokožku může povzbuzovat, prokrvovat, způsobuje zčervenání kůže. Vhodná součást masážních přípravků a koupelových olejů proti ztuhlým a namoženým svalům. Také součást přípravků k péči o vlasy. Vynikající deodorant. Tradiční olej pro sauny.

Složení

100% přírodní esenciální olej

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI PINUS SYLVESTRIS LEAF OIL

 

 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo: Nebezpečí

R-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Může být smrtelný při požití a vniknutí do dýchacích cest.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.