Při nákupu na 1900 Kč doručení na pobočku Zásilkovny zdarma. //

Esenciální olej Cedr – 10 ml

79 

Cedr si zamilujete pro jeho věží, jehličnanovou a balzamickou vůni. Tento esenciální olej z levandule doporučujeme především na použití pří výrobě vonných sójových svíček. Do kosmetiky a aromalamp doporučujeme kvalitnější oleje, které naleznete zde. Chcete si do svíčky vytvořit vůni jako z lesa? Zkombinujte cedr s cypřišem a borovicí, kombinace, kterou si zamilujete.

10 ml

6 skladem

Cedr

Olej ze dřeva cedru atlantského

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej

Popis

Vynikající „meditační“ olej. Toto cedrové dřevo pochází z pohoří Atlas v severní Africe.

Použití

Doporučujeme použití při výrobě svíček.

Složení

100% přírodní olej, destilovaný s vodní parou.

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Země původu

Anglie

INCI

CEDRUS ATLANTICA BARK OIL

FLASH POINT (°C)
>100°C.

CAS-NO 8000-27-9 / 92201-55-3
EC NO. 295-985-9

EINECS NO. 295-985-9

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo nebezpečí

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

H411, velmi toxický pro vodní prostředí s dlouhodobými účinky.

Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.