Při nákupu na 1900 Kč doručení na pobočku Zásilkovny zdarma. //

Esenciální olej Lemongrass – 10 ml, 50 ml

73 260 

Intenzivní svěží vůně lemongrass je energizující a osvěží tělo i mysl. Tento esenciální olej z lemongrass doporučujeme především na použití pří výrobě vonných sójových svíček. Do kosmetiky a aromalamp doporučujeme kvalitnější oleje, které naleznete zde. Vůni citronové trávy můžete zkombinovat například s Ylang ylang nebo Yuzu.

10 ml

Lemmongrass oil

Citronová tráva

 

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej

Použití

Doporučujeme použití na výrobu svíček.

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Cymbopogon Flexuosus Herb Oil

Velikost balení

10 ml

FLASH POINT (°C) >65

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

 

Signální slovo Nebezpečí

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

EC/EINECS 91844-92-7

CAS 295-161-9

Obsahuje Citral, Geraniol, Limonen a Linalool, které mohou vyvolat alergickou reakci

Velikost

10 ml, 50 ml

Katalogové číslo: - Kategorie: ,
Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.